Pečení vánočních perníčků 2023

V prosinci 2023 se uskutečnila kouzelná akce v rámci projektu Prostor pro Adaptaci, která spojila srdce lidí z Ukrajiny a České republiky. Naším cílem bylo vytvořit prostor pro vzájemné pochopení a radost z tradic, a tak jsme se rozhodli strávit společný čas pečením vánočních perníčků a hudbou.

V atmosféře plné radosti a pohody jsme se sešli, abychom společně vytvořili kouzelnou vánoční atmosféru. Všichni jsme se ponořili do procesu zdobení perníčků, sdílejíce přitom nejen recepty, ale i příběhy spojené s vánočními tradicemi v našich zemích.

Kytarové tóny se nesly vzduchem, když se někteří z nás chopili kytary a začali zpívat vánoční koledy. Hudba nám pomohla překonat jazykové bariéry a propojit naše kultury prostřednictvím univerzálního jazyka melodie.

Tato akce nebyla pouze o pečení a hudbě, ale o vytváření silných vazeb mezi lidmi z různých zemí. Naši účastníci sdíleli své příběhy, tradice a naděje na budoucnost. Byla to příležitost pro vzájemné porozumění a posílení společenství.

Tato událost nám připomněla sílu sdílení tradic a radosti, kterou může přinést společné prožívání kultury. Projekt Prostor pro Adaptaci se stal mostem, který spojil lidi naší komunity, a tato akce zanechala nezapomenutelné vzpomínky a posílila naši vzájemnou solidaritu.