Příměstský tábor pro děti a mladé lidi z Ukrajiny

V srpnu 2023 se uskutečnil příměstský tábor pro děti a mladé lidi z Ukrajiny ve spolupráci s CPIC a DDM Kolín. Každý den byl plný zajímavých témat a aktivit.

První den byl věnován přivítání a seznamování účastníků. Atmosféra byla plná radosti a očekávání na nadcházející dny plné dobrodružství.

Druhý den se konal piknik u vodopádu s venkovními hrami. Děti si užily přírodu a zábavu v společnosti nových přátel.

Třetí den byla návštěva Vodárny v Kolíně. Účastníci se dozvěděli o procesu zpracování vody a významu udržitelnosti pro životní prostředí.

Čtvrtý den byl vzdělávací a hostil zahraniční dobrovolníky. Diskuze a výměna názorů o kulturách obohatily všechny účastníky.

Pátý den byl věnován umění a tvorbě. Proběhl ART den s soutěží o nejlepší kostým, která podnítila kreativitu a fantazii všech zúčastněných.

Tento tábor přinesl nejen zábavu, ale také příležitost pro děti a mladé lidi z Ukrajiny prozkoumat nové aktivity, získat nové znalosti a navázat nová přátelství.